www.frangoal.com

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS

En aquesta pàgina trobareu documents d’organització del centre, autoritzacions i sol·licituds.

El projecte educatiu de centre (PEC) És un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Es pot consultar aquí: Català Castellà

Projecte lingüístic (PLC) És un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Es pot consultar aquí: Català Castellà

Autorització per administrar medicaments en horari escolar. Cal afegir la recepta amb la dosi marcar la caixa o envàs amb nom, cognoms i classe de l’alumne.

Descarregar autorització.

Autorització puntual.

Autorització per tot el curs.