EQUIP D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Sara Gallego

Directora Titular

David Espina

Cap d'Estudis

Javier Vílchez

Coordinador pedagógic

Juan José Cabello

Cap Departament de Ciències

Diego López

Cap Departament d'Humanitats

Esther Saura

Cap Departament de Llengües

Marta Turrillo

Cap Departament Artístic

Marta Moral

Francesc Xavier Arbós

Cristina Piquer

Marta Hernández

Lucía Espi

Mª José Alonso

Magda Rodríguez

Carles Moya

Francisco Gutiérrez

Javier Pena

Inmaculada Sánchez

Ester Rodríguez