EQUIP D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Sara Gallego

Directora Titular

David Espina

Cap d'Estudis

Javier Vílchez

Cap Departament d'Orientació

Juan José Cabello

Cap Departament de Ciències

Lídia Serrano

Cap Departament d'Humanitats

Esther Saura

Cap Departament de Llengües

Marta Turrillo

Cap Departament Artístic

Marta Moral

Coordinadora Pedagógica

Francesc Xavier Arbós

Joana Martínez

Albert Martí

Lucía Espi

Mª José Alonso

Magda Rodríguez

Marta Hernández

Diego López

Cristina Piquer