PROJECTES

És el nostre racó d’aprenentatge de la llengua anglesa a l’Educació Infantil i Primària. Basem l’aprenentatge de l’anglès com una activitat molt lúdica, maximitzant la comprensió oral i iniciant la comunicació oral. Utilitzem titelles, jocs, teatres i cançons, juntament amb material audiovisual, en un aprenentatge multisensorial i motivador.

A l’Educació Infantil, l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral per tal de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la. Els alumnes han d’aprendre instruccions bàsiques i saber el context on utilitzar-les.

Dediquem una hora setmanal amb la “teacher”, especialista d’anglès, una hora diària amb la tutora i una hora del projecte d’escacs, total 7 hores setmanals.

Projecte que es desenvolupa en llengua anglesa i que aporta als infants el desenvolupament del pensament creatiu i facilita les relacions socials i l’educació en valors.

La seva finalitat és desenvolupar el pensament creatiu i conrear valors i habilitats socials. El programa és una oportunitat per treballar activament tots dos hemisferis cerebrals des del joc i la manipulació.

Els beneficis que impulsa els escacs des de primerenca edat són:

INTEL·LECTUALS

 • Atenció i concentració
 • Anàlisi i síntesi
 • Raonament lògic-matemàtic
 • Creativitat i imaginació

ENTORN SOCIAL

 • Acceptació de les normes
 • Acceptació del resultat

PERSONALS

 • Organització
 • Control emocional
 • Sentit de la responsabilitat
 • Autoestima
 • Presa de decisions

Estratègia de lectura d’alumnes d’Infantil amb alumnes de Primària que pretén dinamitzar el gust i l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’ aprenentatge.

Els objectius

Crear vincles afectius potenciant els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols).

Crear contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me).

Iniciar els més petits en la lectura de manera significativa.

Generar una experiència positiva i plaent de lectura.

És un programa de sensibilització, conscienciació i participació amb el medi ambient. El seu objectiu és desenvolupar actituds de cura i responsabilitat amb el medi ambient mitjançat el seguiment dels ous fins el seu naixement i de la seva cura posterior.

Cerca l’aprenentatge motivador, significatiu i vivencial i està emmarcat dins del  projecte “Grangers i grangeres”.

Temps de joc lliure amb joguines portades de casa. Aprofitem per treballar conceptes matemàtics com les classificacions, habilitats socials (demanar les coses, donar les gràcies, compartir…), lectoescriptura (escriptura del nom de les joguines…) i, el més important, el llenguatge oral a partir de la presentació individual  d’allò que ha portat de casa cada nen.

Permet l’infant conèixer-se a si mateix  i  a l’entorn social que l’envolta. A l’escola gaudim d’un mercat, un racó de metges, una cuina…

Juguen a imitar  accions de la vida quotidiana del món dels adults, desenvolupant així el pensament creatiu  i la capacitat de resoldre conflictes.

Espais que tenen com a objectiu que els infants pensin per ells mateixos, siguin capaços de triar, de decidir i d’actuar a partir de les propostes estructurades que l’entorn els ofereix.

Portem a terme els següents ambients: construccions petites, construccions grans, llum i color, moviment, motricitat fina, art i creativitat, matèria (física) i experimentació (química). En aquests espais abaixem les ràtios i fem grups heterogenis d’edats.

Mitjançant el mètode científic els infants observen, reflexionen, fan prediccions, experimenten i en treuen conclusions. Manipulen diferents elements: llum, aigua, rampes… i ho fan de manera lúdica i natural, partint d’un petit repte per descobrir l’entorn i esbrinar com funciona.

A partir de P-3 i de manera lúdica desenvolupen habilitats mitjançant la resolució de petits reptes. Es treballen conceptes com la lateralitat, la lògica i l’orientació espacial.


Les eines de programació i robòtica en Educació Infantil permeten aprendre una base del pensament iteratiu necessari per afrontar un problema.