PROJECTES

És el nostre racó d’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació infantil i primària. Basem l’aprenentatge de l’anglès com una activitat molt lúdica, maximitzant la comprensió oral i iniciant la comunicació oral. Utilitzem titelles, jocs, teatres i cançons, juntament amb material audiovisual, en un aprenentatge multisensorial i motivador.

En Educació Infantil, l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral per tal de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la. Els alumnes han d’aprendre instruccions bàsiques i saber el context on utilitzar-les.

Dediquem una hora setmanal amb la “teacher”, especialista d’anglès, una hora diària amb la tutora i una hora del projecte escacs que un total de 7 hores/setmanals.

Projecte que es desenvolupa en llengua anglesa i que aporta als infants el desenvolupament del pensament creatiu i facilita les relacions socials i l’educació en valors.

La seva finalitat és desenvolupar el pensament creatiu i conrear valors i habilitats socials. El programa és una oportunitat per treballar activament tots dos hemisferis cerebrals des del joc i la manipulació.

Els beneficis que impulsa els escacs des de primerenca edat són:

INTEL·LECTUALS

 • Atenció i concentració
 • Anàlisi i síntesi
 • Raonament lògic-matemàtic
 • Creativitat i imaginació

ENTORN SOCIAL

 • Acceptació de les normes
 • Acceptació del resultat

PERSONALS

 • Organització
 • Control emocional
 • Sentit de la responsabilitat
 • Autoestima
 • Presa de decisions

Estratègia de lectura d’alumnes d’infantil amb alumnes de primària que té  pretén dinamitzar el gust i l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’ aprenentatge.

Els objectius

Crear vincles afectius potenciant els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols )

Crear contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me )

Iniciar els més petits en la lectura de manera significativa.

Generar una experiència positiva i plaent de lectura.

És un programa de sensibilització, conscienciació i participació amb el medi ambient. El seu objectiu desenvolupar actituds de cura i responsabilitat amb el medi ambient mitjançat el seguiment dels ous fins el seu naixement i de la seva cura posterior.

Cerca l’aprenentatge motivador, significatiu i vivencial i està emmarcat dins del  projecte “Grangers i grangeres”.

Temps de joc lliure amb joguines portades de casa. Aprofitem per treballar conceptes matemàtics com les classificacions, habilitats socials ( demanar les coses, donar les gràcies, compartir…), lectoescriptura ( escriptura del nom de les joguines…) i , el més important, el llenguatge oral a partir de la presentació individual  d’allò que ha portat de casa cada nen.

Permet l’infant conèixer-se a si mateix  i  a l’entorn social que l’envolta. A l’escola gaudim d’un mercat, un racó de metges, una cuina…

Juguen a imitar  accions de la vida quotidiana del món dels adults, desenvolupant així, el pensament creatiu  i la capacitat de resoldre conflictes.

Espais que tenen com a objectiu que els infants pensin per ells mateixos, siguin capaços de triar, de decidir i d’actuar a partir de les propostes estructurades que l’entorn els ofereix.

Portem a terme els següents ambients: construccions petites, construccions grans, llum i color, moviment, motricitat fina, art i creativitat , matèria (física) i experimentació (química). En aquests espais abaixem les ràtios i fem grups heterogenis d’edats.

Mitjançant el mètode científic els infants observen, reflexionen, fan prediccions, experimenten i en treuen conclusions. Manipulen diferents elements: llum, aigua, rampes… i ho fan de manera lúdica i natural partint d’un petit repte per descobrir l’entorn i esbrinar com funciona.

A partir de P-3 i de manera lúdica desenvolupen habilitats mitjançant la resolució de petits reptes. Es treballen conceptes com la lateralitat, la lògica i l’orientació espacial.


Les eines de programació i robòtica en Educació Infantil permeten aprendre una base del pensament iteratiu necessari per afrontar un problema.