PROJECTES

Bon dia, Frangoal! Així comença cada matí el programa de ràdio que cada grup realitza durant els 10 primers minuts del matí. Integra les rutines de passar llista, alumnes de menjador, la notícia més important del dia, el temps, un refrany … Durant un petit espai de temps, els alumnes es converteixen diàriament en periodistes i tècnics de so, creant un entorn d’aprenentatge col·laboratiu i interdisciplinari. L’expressió oral, la recerca d’informació, el moment musical ens porten a començar cada matí amb un toc personal i motivador.

Integrem l’expressió escrita i la imaginació en el nostre diari de classe. Aportem les nostres notícies, expressem els nostres somnis i il·lusions, compartim vivències, afegim la nostra imaginació i, tot això, s’expressa en un diari que ens identifica com a grup i com a persones.

De dilluns a divendres, després de l’esbarjo, vam obrir un espai per gaudir de la lectura, d’aquella lectura que de forma individual agrada a cadascú: còmics, novel·les, aventura, poesia, tot s’hi val si la lectura t’aporta el plaer de llegir. Són 30 minuts de silenci lector que ens permet evadir-nos, mitjançant el món meravellós que ens aporta el planeta màgic de les lletres. Llegir és un plaer i, per això, li donem el seu espai.

Treballar per la construcció de l’equitat en l’aprenentatge de la llengua anglesa possibilita que, a mida que es desenvolupen en contacte amb aquesta llengua, puguin interactuar en diferents contextos i escenaris per tal que la seva identitat i projecció sigui més àmplia.   

El contacte continuat amb la llengua anglesa, tant en les matèries curriculars com en activitats complementàries a aquestes, normalitza un fet que tothom experimenta en la seva quotidianitat: la llengua anglesa està cada vegada més present a les nostres vides. La possibilitat de reconèixer la diversitat global i la confluència dels interessos de comunicació ens porta a posar en gran valor el coneixement, el diàleg i la interacció amb altres persones d’altres països i cultures, assumint que som ciutadans d’un món on l’anglès s’ha revelat llengua franca comuna per als intercanvis comercials, culturals i la integració dels pobles a qualsevol dinàmica globalitzada.

Projecte que es desenvolupa en llengua anglesa, aporta als infants el desenvolupament del pensament creatiu i facilita les relacions socials i l’educació en valors.

La seva finalitat és desenvolupar el pensament creatiu i conrear valors i habilitats socials. El programa és una oportunitat per treballar activament tots dos hemisferis cerebrals des del joc i la manipulació.

Els beneficis que impulsa els escacs des de primerenca edat són:

INTEL·LECTUALS

 • Atenció i concentració
 • Anàlisi i síntesi
 • Raonament lògic-matemàtic
 • Creativitat i imaginació

ENTORN SOCIAL

 • Acceptació de les normes
 • Acceptació del resultat

PERSONALS

 • Organització
 • Control emocional
 • Sentit de la responsabilitat
 • Autoestima
 • Presa de decisions

Estratègia de lectura d’alumnes d’Infantil amb alumnes de Primària que  pretén dinamitzar el gust i l’aprenentatge de la lectura, apropar el text als infants a través de la tutoria entre iguals i en contextos significatius d’aprenentatge.

Els objectius:

 • Crear vincles afectius, potenciant els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols).
 • Crear contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’entengui, llegeixo per algú que li interessa escoltar-me).
 • Iniciar els més petits en la lectura de manera significativa.
 • Generar una experiència positiva i plaent de lectura.

La robòtica educativa potencia el desenvolupament d’habilitats i competències als alumnes. La interdisciplinarietat d’aquestes activitats abracen àrees de diferents matèries i àmbits del currículum obligatori. Treballarem aspectes de ciències, tecnologia, matemàtiques, valors, llengües i educació artística, ja que un dels pilars de la robòtica dins de l’escola és la creativitat general. 

Les activitats que es plantegen s’han de resoldre en forma de reptes en grup, aportant solucions elaborades per tots els membres i que desenvolupen de forma efectiva habilitats i competències d’acció, planificació i expressió. L’aprenentatge efectiu es dóna quan els infants estan compromesos en la construcció d’un producte concret i amb significat per a ells. Quan s’aconsegueix que s’involucrin creant, fent i construint el seu projecte, també estan construint coneixement: proven les seves idees, fan conjectures i les posen a prova establint connexions entre les seves idees i reorganitzant-les.   

Utilitzem des de robots “tortuga” fins a màquines programables per blocs amb Arduino, passant per la construcció de petites màquines amb peces Lego.

 

Aprenem fent, desenvolupem aptituds i habilitats que seran útils per crear, pensar de forma autònoma i innovar dintre de les seves possibilitats. 

 

Els principals pilars d’aquest projecte d’etapa són: 

Treball en equip: aprenent que sovint les solucions als reptes que es descobreixen en grup solen ser millors i més efectives que les pensades de manera individual.   

 

Lideratge: fa que l’alumne, en sentir-se capaç de resoldre reptes cada cop més complexos, assuma nivells de confiança en ell mateix que facilita la responsabilitat i la presa de decisions efectives i pro actives, qualitats necessàries en un bon líder. 

Aprenentatge a partir dels errors: cal aprendre a controlar el sentiment de frustració que suposa plantejar solucions errònies. L’error és una part primordial del procés d’aprenentatge. Posar en valor les solucions o els plantejaments erronis per reflexionar i evitar-ne en el futur.  A més, es fomenta als infants la llibertat de provar els seus límits i dominar les pors a l’hora d’iniciar un nou repte.