TITULARITAT

José Gallego

Titular

Sara Gallego

Directora Titular

Maribel González

Subdirectora

EQUIP DIRECTIU

José Gallego

Titular

Sara Gallego

Directora Titular

Maribel González

Subdirectora

Pablo Mendoza

Director de Gestió

Ester Rodríguez

Cap d'Estudis de Primària

David Espina

Cap d'Estudis de Secundària

EQUIP DE COORDINACIÓ

Maitane Cea

Coordinadora d'Educació Infantil

Davinia Madrid

Coordinadora de Cicle Inicial

Anna Montserrat

Coordinadora de Cicle Mitjà

Anna Monfort

Coordinadora de Cicle Superior