Escola de futbol

Durada 1h i 30 minuts.
Espai de realització  

Pista de futbol sala.

 

Curs Educació primària i secundària.
Ràtio de monitors  

1 monitor cada 10 nens/es.

 

Descripció Futbol Sala
Objectius Generals  

●Divertir als nens/es a través del futbol sala.

●Fer esport com a hàbit saludable.

●Adquirir confiança en sí mateixos i en les seves possibilitats corporals.

●Mostrar una actitud positiva i de respecte als companys/es i al monitor i a les activitats que aquest proposa.

●Valorar,respectar i potenciar el respecte a l’adversari,l’àrbitre i als espectadors.

●Cuidar l’entorn on es porta a terme la pràctica esportiva i el material que s’utilitza.

●Interpretar les derrotes i les victòries de forma correcte.

●Adquirir  una millora contínua dels jugadors/es des de l’ inici de l’activitat fins al final.

●Adonar-se de la importància del treball en equip.

 

Objectius Específics ●Treballar i donar importància a totes les parts dels entrenaments des de l’escalfament inicial fins als trams finals.

●Aprendre termes o vocabulari específic del futbol sala.

●Saber la diferència entre atac i defensa.

●Aprendre tècniques específiques del futbol sala: atacs, corners,serveis de porta…

●Aprofundir en el colpeig i control de  la pilota amb les dues cames i el cap.

●Treballar amb el cap i altres parts del cos per controlar, passar i eliminar la por.