Iniciació al teatre

Durada 1 hora i 30 minuts
Espai de realització  

Gimnàs o aula d’infantil

 

Curs Educació Infantil i Primària
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre de nens

 

Descripció Projecte de teatre pensat i plantejat  per a nens de cicle Infantil i Primària. L’objectiu es que els nens coneguin les diferents emocions (ràbia, tristesa, alegria, amor…), apropar-los a situacions de la vida, aconseguir que creixin en valors i desenvolupin capacitats artístiques, motores, lingüístiques entre d’altres.

La interpretació fa que els nens augmentin l’autoestima, aprenguin a respectar, convisquin en grup, coneguin i controlin les seves emocions, descobreixin la constància en el treball de grup i es moguin entre el públic.

 El teatre es ficar-se en la pell de l’altre, posar-se en situació, inventar-se una vida i descobrir nous gestos “ Gianni Rodari”.

Amb l’expressió artística, els nens poden viure experiències mitjançant altres personatges que ells caracteritzaran. Amb això, s’aconsegueix la seva sensibilització,  enfortint en ells els valors que afavoreixen una bona convivència.

Objectius Generals  

●      Desenvolupar el llenguatge

●       Conèixer el cos i moviment

●       Reconèixer diferents aspectes del teatre

●       Distingir les emocions

 

Objectius Específics ●        Desenvolupar l’expressió corporal per conèixer el seu cos i les seves possibilitats com a instrument per al seu desenvolupament personal.

●       Afavorir la comunicació per millorar  el desenvolupament de la parla.

●       Agafar seguretat i confiança en els seus moviments.

●       Treballar en equip.

●       Respectar i adquirir valors.

●       Diferenciar les diferents emocions.