Iniciació al teatre

Durada 1 hora i 30 minuts.
Espai de realització  

Gimnàs i aula d’infantil

 

Curs Educació infantil i primària
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre de nens/nenes

 

Descripció Projecte de teatre pensat i plantejat  per nens de cicle infantil i primària, l’objectiu es fer conèixer als nens  les diferents emocions ( ràbia, tristesa, alegria, amor ….) apropar als nens a situacions de la vida , aconseguir que els nens creixin en valors i desenvolupin capacitats artístiques, motores, lingüístiques entre altres.

La interpretació fa que els nens augmentin l’autoestima, aprendre a respectar, conviure en grup, conèixer i controlar les seves emocions, descobrir la constància en el treball de grup i moure entre el públic.

 El teatre es ficar-se en la pell de l’altre, posar-se en situació, inventar-se una vida i descobrir nous gestos. “ Gianni Rodari”.

Amb l’expressió artística els nens poden viure experiències per medi de d’altres personatges que ells caracteritzaran amb això s’aconsegueix la sensibilització d’aquests nens i nenes,  enfortint en ells els valors que afavoreixen una bona convivència.

Objectius Generals  

●      Desenvolupament del llenguatge

●       Coneixement del cos i moviment

●       Reconèixer diferents aspectes del teatre.

●       Distingir les emocions.

 

Objectius Específics ●        Desenvolupar l’expressió corporal per conèixer el seu cos i les seves possibilitats com instrument per el seu desenvolupament personal.

●       Afavorir la comunicació per així millorar  el desenvolupament de la parla.

●       Agafar seguretat i confiança en els seus moviments.

●       Conèixer el seu cos.

●       Treballar en equip.

●       Respectar i adquirir valors .

●       Diferenciar les diferents emocions.