Guitarra

Durada 1:30h
Espai de realització  

Sala d’acollida

 

Curs Primària i Secundaria
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre nens/nenes

 

Descripció Aprenentatge de sensibilitat y conceptes musicals a partir de la Guitarra.
Objectius Generals  

●     Estimular el nen/nena a partir de la música i l’expressió corporal

●     Potenciar valors, actituds, etc

●     Fomentar el treball en equip

●     Promoure el desenvolupament i autonomia personal de l’infant

 

Objectius Específics ●     Coneixement de l’instrument (Guitarra): Les seves parts i per a que serveixen.

●     Coneixements Musicals:

    • El pentagrama
    • La clau de Sol i Fa
    • Les notes i on s’ubiquen dintre el pentagrama
    • Els valors rítmics (Rodona, blanca, negre, corxera…)

●     Aprendre diferents cançons amb la guitarra.

●     Aprendre a interactuar musicalment amb els companys de classe.

●     Perdre la vergonya a actuar davant un public (companys de classe)