Iniciació al ball

Durada 1h i 30min d’activitat
Espai de realització  

Gimnàs o aula molt espaiosa.

 

Curs Educació primària.
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre nens/nenes.

 

Descripció Es tracta que els nens i nenes puguin aprendre les passes bàsiques i que s’iniciïn en la motricitat específica del ball,  com també permetre que “entrin” dins l’energia del ball i trobin el seu propi estil.

Tot això a través d’exercicis de motricitat i estiraments, amb cançons que resultin atractives per als nens i nenes.

Es potencia molt el treball en equip, la constància, l’esforç, els sentiments i les emocions.

Objectius Generals  

●       Treballar la cohesió grupal.

●       Estimular el nen/nena a partir de la música i l’expressió corporal.

●       Potenciar valors, actituds, etc.

 

Objectius Específics ●       Aprendre les passes bàsiques i que s’enfonsin en la pràctica específica de diferents balls.

●       Permetre que els nens i nenes “entrin” dins l’energia desl balls i trobin el seu propi estil.

●       Treballar  exercicis de motricitat i estiraments.

●       Millorar la coordinació i la motricitat.

●       Potenciar la cohesió grupal.

●       Flexibilitat, coordinació, musicalitat i control de l’espai.

●       Estils musicals.

●       Moviments i desplaçaments del hip hop.

●       Expressió corporal.

●       Treball en grup.

●       Expressió  i reconeixement de sentiments.