Iniciació al ball

Durada 1h i 30min d’activitat
Espai de realització  

Gimnàs o aula molt espaiosa

 

Curs Educació Primària
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre de nens

 

Descripció Es tracta que els nens puguin aprendre les passes bàsiques i que s’iniciïn en la motricitat específica del ball,  com també permetre que “entrin” dins l’energia del ball i trobin el seu propi estil.

Tot això a través d’exercicis de motricitat i estiraments, amb cançons que resultin atractives per a ells.

Es potencia molt el treball en equip, la constància, l’esforç, els sentiments i les emocions.

Objectius Generals  

●       Treballar la cohesió grupal.

●       Estimular el nen a partir de la música i l’expressió corporal.

●       Potenciar valors, actituds, etc.

 

Objectius Específics ●       Aprendre les passes bàsiques i que s’enfonsin en la pràctica específica de diferents balls.

●       Permetre que els nens “entrin” dins l’energia desl balls i trobin el seu propi estil.

●       Treballar  exercicis de motricitat i estiraments.

●       Millorar la coordinació i la motricitat.

●       Potenciar la cohesió grupal.

●       Aconseguir flexibilitat, coordinació, musicalitat i control de l’espai.

●       Escoltar diferents estils musicals.

●       Aprendre moviments i desplaçaments.

●       Saber expressar-se corporalment.

●       Treballar en grup.

●       Expressar  i reconèixer sentiments.