Hip Hop

Durada 1h 30min 
Espai de realització  

Gimnàs o aula molt espaiosa

 

Curs Educació Primària
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre nens

 

Descripció Es tracta que els nens puguin aprendre les passes bàsiques i que s’iniciïn en la motricitat específica del Hip-Hop,  com també permetre que “entrin” dins l’energia del Hip-Hop i trobin el seu propi estil.

Tot això a través d’exercicis de motricitat i estiraments, amb cançons que resultin atractives per a ells.

Es potencia molt el treball en equip, la constància, l’esforç, els sentiments i les emocions.

Objectius Generals  

·        Treballar la cohesió grupal

·        Estimular el nen a partir de la música i l’expressió corporal

·        Potenciar valors, actituds, etc

 

Objectius Específics ·        Aprendre les passes bàsiques i que s’enfonsin en la pràctica específica del Hip-Hop.

·        Permetre que els nens “entrin” dins l’energia del Hip-Hop i trobin el seu propi estil.

·        Treballar  exercicis de motricitat i estiraments.

·        Millorar la coordinació i la motricitat.

·        Potenciar la cohesió grupal.

·        Aconseguir flexibilitat, coordinació, musicalitat i control de l’espai.

·        Escoltar diferentes estils musicals.

·        Aprendre moviments i desplaçaments del hip hop.

·        Saber expressar-se corporalment.

·        Treballar en grup.

·        Expressar  i reconèixer sentiments.

Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels