Hip Hop

Durada 1h 30min 
Espai de realització  

Gimnàs o aula molt espaiosa

 

Curs Educació primària
Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre nens/nenes

 

Descripció Es tracta que els nens i nenes puguin aprendre les passes bàsiques i que s’iniciïn en la motricitat específica del Hip-Hop,  com també permetre que “entrin” dins l’energia del Hip-Hop i trobin el seu propi estil.

Tot això a través d’exercicis de motricitat i estiraments, amb cançons que resultin atractives per als nens i nenes.

Es potencia molt el treball en equip, la constància, l’esforç, els sentiments i les emocions.

Objectius Generals  

·        Treballar la cohesió grupal

·        Estimular el nen/nena a partir de la música i l’expressió corporal

·        Potenciar valors, actituds, etc

 

Objectius Específics ·        Aprendre les passes bàsiques i que s’enfonsin en la pràctica específica del Hip-Hop

·        Permetre que els nens i nenes “entrin” dins l’energia del Hip-Hop i trobin el seu propi estil.

·        Treballar  exercicis de motricitat i estiraments

·        Millorar la coordinació i la motricitat

·        Potenciar la cohesió grupal

·        Flexibilitat, coordinació, musicalitat i control de l’espai

·        Estils musicals

·        Moviments i desplaçaments del hip hop

·        Expressió corporal

·        Treball en grup.

·        Expressió  i reconeixement de sentiments

Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Castelldefels