Escola de bàsquet

Durada 1 h i 30 min
Espai de realització  

Pati de l’escola

 

Curs  

Educació infantil, primària o secundària.

 

Ràtio de monitors  

En relació amb el nombre nens/nenes

 

Descripció El bàsquet és un esport d’equip mitjançant els quals es pretén crear i expandir valors com:

● Sentiment de pertinença.

● Respecte pels altres

● Treball en equip.

● Col·laboració mútua per aconseguir un objectiu comú.

● Vincles d’amistat i companyonia..

Objectius Generals  

● Treballar la cohesió grupal.

● Jugar en equip.

● Potenciar valors, actituds, etc

● Promoure el desenvolupament  i autonomia personal de l’infant

 

Objectius Específics ● Domini del bot amb ambdues mans.

● Treball de tècnica individual i driblatge.

● Mecànica de llançament.

● Diferents finalitzacions a cistella.