EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL

Mª del Carmen Beltran

Coordinadora

Ane Rodríguez

Dep. d'Orientació

Maitane Cea

Carlos Vilaclara

Ariadne Arce

Mª Luisa Clavero

Yasmina Sevilla

Marta Valdés

Berta Guix

Ester Rodríguez

Mónica Uceda

Beatriz Sánchez