EQUIP DOCENT D’EDUCACIÓ INFANTIL

Ester Rodríguez

Cap d'estudis

Maitane Cea

Coordinadora Ed. Infantil

Ane Rodríguez

Dep. Orientació

Carlos Vilaclara

Yasmina Sevilla

Mª Luisa Clavero

Marta Valdés

Berta Guix

Marta Santiago

María Quiros

Claudia Valls