Durant el curs escolar es realitzaran les següents activitats lúdiques subvencionades per l’Ajuntament de Castelldefels:

 • Iniciació al Teatre
 • Patinatge
 • Teatre
 • Jocs Tradicionals
 • Hip Hop
 • Iniciació al ball

La data d’inici de les activitats: 01/10/2019

Data de finalització de les activitats: 31/05/2019

Altres activitats organitzades pel centre:

 • Escola Bàsquet
 • Escola Handbol
 • Escola Futbol
 • Guitarra
 • Judo