www.frangoal.com

Les activitats paraescolars són activitats educatives que formen part del Projecte Educatiu del Centre, que és la inspiració  per fomentar els valors que com a Centre volem compartir .

Per al curs 2019-2020 les propostes són: Jocs tradicionals, Iniciació al Teatre, Patinatge, Bàsquet, Handbol, Futbol, Guitarra i Judo.