Educació Secundària

Adolescència i Educació Secundària són conceptes indivisibles. En aquests moments de transició des de la infància a l’edat adulta, els nostres adolescents necessiten afecte, referents i suports.

La tutoria individual i grupal, una relació estreta amb la família i un marc de convivència en llibertat i respecte, crea el marc necessari per a un adequat entorn d’aprenentatge competencial i humà.

 

Un món globalitzat busca joves compromesos amb el seu entorn i amb la societat universal. Hem de preparar els nostres adolescents a treballar en equip de forma col·laborativa i cooperativa, han de assumir la cultura del treball i l’esforç. Seu és el repte de mantenir un planeta amenaçat, aprendre a cuidar-lo i respectar-lo.El món és una torre de Babel, on les llengües han de ser elements de comunicació i intercanvi cultural. Aquesta necessitat ens motiva a participar en projectes internacionals i valorar l’esforç per aconseguir un nivell molt alt de les quatre llengües del centre: català, castellà anglès i francès.

 

Són molts reptes per als nostres adolescents, però compten amb el nostre suport i dedicació. Nosaltres sempre apostem per ells, hi creiem i hi estarem.