GAMIFICACIÓ: Aprenem jugant!

Videojocs, aplicacions o plataformes web són algunes de les eines que utilitzem  a Frangoal per gamificar l’aula i que l’alumnat de qualsevol nivell aprengui de maner divertida. Sempre sota la premissa essencial d’utilitzar la tecnologia al servei del procés d’aprenentatge i no pas a l’inrevés.

Creem qüestionaris que els alumnes responen en temps real des dels seus mòbils; després, veuen reflectits els resultats en un rankings que podem utilitzar com avaluació, per tant, l’alumne sap de manera constant el seu progrés respecte a la matèria apresa, pot corregir les errades i ser més conscient del seu aprenentatge.

Aquesta manera d’aprendre augmenta la motivació pels aprenentatges, fa més divertides les assignatures, afavoreix l’adquisició de coneixements i augmenta la concentració i el rendiment; a més a més, com moltes vegades treballem per equips, hem d’afegir que millora les relacions socials i la capacitat de treball en grup.

Ah! I com Escola Verda que som, no podem oblidar que també estalviem paper!!

Què més podem demanar?

Arxius