Estudiem l’aparell respiratori

Els nois i noies de 3r de l’ESO hem estudiat com funciona l’aparell respiratori. Per tal d’entendre millor la seva anatomia i funcionament hem fet la dissecció d’uns pulmons de xai. Hem pogut veure les diferents parts: tràquea, bronquis, bronquíols i, fins i tot els alvèols pulmonars. Oprimint amb cura la tràquea, hem bufat per veure com s’inflava, desinflava i canviava de color i hem dipositat un petit tros de pulmó i tràquea en un got d’aigua per comparar la seva densitat. Ha estat un experiment genial!

Arxius