DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Reconèixer els “Drets Humans” com a drets universals, indivisibles, inalienables i interdependents, i identificar vulneracions d’aquests drets arreu del món, han estat els objectius principals de la tasca portada a terme pels alumnes de 1r de l’ESO al llarg del 2n trimestre.

 

Arxius