Blog de matemàtiques

La forma d’explicar les matemàtiques ha canviat i això comporta que mares i pares de vegades no saben com ajudar els seus fills a casa.

L’aprenentatge i els exercicis s’han de fer a l’escola però tot i així és bo que les famílies sense haver de fer “un curset de matemàtiques” pugueu entendre els procediments i tècniques que fem servir.

Aquest és el motiu d’aquest blog, on aniran apareixent vídeos que expliquen com aprenem matemàtiques al Col·legi Frangoal.

Arxius