4t d’ESO: I l’any vinent, què?

Com cada curs, els alumnes de 4t d’ESO fan l’últim pas al nostre centre. Molts ens acompanyen des d’ Infantil, d’altres s’han incorporat al llarg de les diferents etapes.

ins a arribar a 4t d’ESO no han hagut de triar que farien el següent curs, però ara ens trobarem alumnes, famílies i docents amb aquesta darrera decisió. Per això des del Departament d’Orientació del centre, hem realitzat el Quadern d’orientació. En aquest document es troben una sèrie d’activitats on es treballen aspectes com l’autoconeixement, les aptituds, els interessos, l’estil i les característiques de personalitat. D’aquesta forma i de manera orientativa s’enfronten a qüestions sobre el seu futur i el següent pas a donar.

Durant aquest primer trimestre, l’alumnat ha completat el quadern d’orientació que ara rebran les famílies a casa. Aquesta feina es compartida i analitzada amb els tutors de 4t d’ESO i ara el compartim amb les famílies.

Arxius