Som joglars!

Els alumnes i les alumnes de 3r d’ESO estan immersos en la literatura medieval castellana.

A més de conèixer els seus autors i gèneres i llegir els textos més representatius per tal d’identificar en ells les principals característiques d’aquest periode, apliquen els aprenentatges adquirits a través d’activitats de creació literària en les quals creen el desenllaç d’alguns dels romanços més famosos o es posen a la pell de Berceo i actualitzen els seus “miracles”.

Felicitats pels resultats!