LA BATALLA FINAL

De quina batalla parlem? De les batalles de galls. Com pot ser que música actual com el hip-hop tingui arrels africanes?

Amb un repàs a la història de la música es dóna resposta alhora que es mostren clips de vídeo de diferents estils i evolucions musicals. La història de la música es troba influenciada per les injustícies i els conflictes micro i macro. A través d’una dinàmica dels conflictes es tracten les diverses actituds que es poden tenir per resoldre situacions. En molts casos la música ha servit com a vàlvula per evitar una resolució agressiva dels conflictes, com pot ser a través d’estils com el krump i la capoeira, que també impliquen balls.

L’alumnat detecta quin tipus de violència pateix al seu entorn i utilitza la creació d’un rap personal com a resposta assertiva davant d’aquesta.