Dia Mundial del Medi Ambient

El Dia Mundial del Medi Ambient es celebra tots els anys  el 5 de juny, per tal de conscienciar la població sobre la seva protecció.

El lema d’aquest any és:

                                                        Una sola terra.

Només tenim un planeta i és de tots. És la nostra responsabilitat tenir cura i respecte per a tots els éssers vius.

Davant de l’emergència planetària, hem de fer les paus amb la natura per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni, conservar i restaurar la biodiversitat i minimitzar la contaminació i la generació de deixalles.

També hem d’avançar en  l’eradicació de la pobresa i la gana, la reducció de les desigualtats i la promoció d’un creixement econòmic sostenible,  treball decent per a tothom i unes societats pacifiques i inclusives.  

               No hi ha futur sense ser responsables del present.

Ens hem reunit tota l’escola al pati i hem escoltat uns parlaments del delegats verds. 

També hem lliurat els premis a les classes més recicladores del curs.