DELEGATS VERDS

Aquest curs a l’Escola Verda comptem amb reforços.

Un grup nombrós de delegats i subdelegats d’I5 a 4t d’ESO ens ajudaran a informar, aconsellar, formar i vetllar perquè entre tots i totes, aconseguim els nostres propòsits.

Aquestes son algunes de les funcions dels delegats verds:

– Tenir cura del reciclatge dins de les aules.

– Fomentar i difondre totes les activitats que fem.

– Buidar un dia a la setmana el contenidor d’orgànic del passadís, sempre que estigui ple.

– Fomentar la utilització del racó verd, per notícies relacionades amb el medi ambient i el reciclatge.

– Presentar propostes en reunions de delegats. – Participar en les activitats que al llarg del curs es proposen.

– Fomentar la neteja a l’aula.

– Fomentar el reciclatge a les festes escolars.