Amb veu pròpia!

L’alumnat de 3r d’ESO, a classe de Llengua Castellana, realitza un projecte a partir d’una situació d’aprenentatge que versa sobre les llengües parlades a Espanya i les variants d’espanyol.
Han hagut d’investigar en grup sobre les característiques de cada modalitat per crear després una presentació digital i posar tots els coneixements en comú mitjançant una exposició oral.