4t d’ESO: I el curs vinent, què?

El curs de 4t d’ESO és decisiu per al nostre alumnat: és l’últim que fan a l’escola que, a la majoria, els ha vist créixer des de que eren infants de p3. Fins aquest moment, no s’han hagut d’enfrontar a prendre la decisió de triar què fer el proper curs.

Però tranquils, no estan sols. Famílies, docents i el Departament d’Orientació de l’escola els acompanya en tot moment, per tal que triïn una bona opció de futur segons el seu perfil acadèmic, aptituds i interessos personals.

Un primer pas és que, des del Departament d’Orientació del centre, hem passat diferents proves per valorar les possibles orientacions post obligatòries. D’aquesta forma i de manera orientativa s’enfronten a qüestions que han de començar a triar.

Un cop fetes aquestes proves, elaborem uns informes que rebran els alumnes i les famílies per veure, en aquest primer apropament, quins són els interessos dels seus fills/es. Aquesta feina es compartida i analitzada amb els tutors de 4t d’ESO. No són resultats definitius, ja que hem de tenir en compte que una orientació d’interessos és un procés llarg.