EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Una societat en constant canvi i evolució necessita ciutadans preparats per assumir reptes i ser capaços de buscar solucions innovadores.

 

Aprendre a pensar de forma interconnecta i relacionant tots els aprenentatges són la base que hem de crear en els alumnes de Primària.

 

L’alumne ha d’entendre i assumir que tot el que aprèn està interconnectat, tot és transversal, vàlid per a la resolució de qualsevol problema que se li plantegi en qualsevol àrea i, per tant, en la seva vida quotidiana.

 

És el moment de l’adquisició de valors i hàbits que fonamenten una personalitat on la creativitat, l’esperit crític, el gust per aprendre i el plaer de llegir es conjuguen per donar una forta capacitat d’esforç i iniciar-se en la cultura del treball individual i col·lectiu .

 

Es potencia la qualitat i l’excel·lència amb principis d’equitat i sempre des d’una perspectiva del seguiment personal individualitzat.

 

Forma part del cor i l’esperit del centre buscar tots aquests objectius dins d’un projecte de col·legi inclusiu i un ferm aposta per l’atenció a la diversitat.