¿Quiénes somos?

Somos una escuela privada y concertada, basada en una concepción humanista de la sociedad. La personalidad de los estudiantes es lo más importante del proceso pedagógico en su comprensión sistémica, activa y en la unidad de lo cognitivo y afectiu.

Nuestro colegio está abierto a la sociedad, integrado en el proyecto de nuestra ciudad, Castelldefels, trabajamos en proyectos, centros de interés, investigamos, experimentamos, pensamos, nos divertimos y emocionamos.

Somos un centro que está constantemente abierto a la renovación y a la innovación, con el objetivo de una mejor educación y la formación de buenos ciudadanos comprometidos con la búsqueda de una sociedad más justa y libre para todos.

Els pilars del nostre Projecte Educatiu són:

 • Apostem per una educació plural, respectuosa amb totes les creences i sensibilitats, integral, integradora i potenciadora de valors.
 • Creiem en l’atenció a la diversitat com un dels eixos fonamentals de l’educació, factor de cohesió i desenvolupament personal. Volem ser un centre de referència en l’atenció a l’alumnat.
 • Cimentem el desenvolupament de l’educació emocional: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar.

Tenim una pedagogia activa i vivencial:

 • Experimentar, construir, pensar, parlar, escriure, dialogar són els infinitius que ens permeten viatjar pel país de l’aprenentatge. Un món que ens motiva per  a conèixer persones, aprendre conceptes i sentir emocions. Això fa que cada dia sigui a l’escola un dia especial.
 • El treball cooperatiu i col·laborador són els pilars de l’aprenentatge des de la individualitat de l’alumnat.
 • Pedagogia de l’enteniment i la comprensió mitjançant projectes.
 • L’avaluació és la forma de valorar el moment de l’aprenentatge de l’alumnat i un mètode perquè ell, dins d’aquest procés, aprengui on està, què se li demana i què necessita.
 • Sense perdre mai l’emoció per aprendre, apostem per la recerca de l’excel·lència com a repte de superació.
 • Apostem pel plurilingüisme. El català és la llengua vehicular del centre des d’Educació Infantil. El castellà s’incorpora al cicle inicial. En acabar Secundària les dues llengües tenen el mateix nivell. Des de P3 s’introdueix l’anglès i des de 5è de Primària el francès. L’objectiu del centre és aconseguir el nivell B2 d’anglès i l’A2 de francès en acabar 4t ESO.
 • Gaudim amb les activitats artístiques i culturals integrades en el currículum.
 • Creiem en una escola verda que potenciï els valors de reduir, reciclar i reutilitzar. L’alumnat ha de formar-se com a ciutadà compromès amb la sostenibilitat.
 • Una alimentació sana forma part d’una educació en salut. Servim un dinar de qualitat, amb menús dissenyats per a una correcta alimentació i que permeti a l’alumnat conèixer i degustar una gran varietat de productes.
 • Considerem l’activitat física un baluard del procés de maduració de l’alumnat i l’introdueix en la cultura de la vida saludable.
 • Busquem alumnes solidaris i compromesos amb la societat. Participem en projectes solidaris que ens permetin transmetre valors universals i, alhora, ajudar col·lectius en situacions de risc.