Centre Formador de Pràctiques Universitàries

El futur de l’Educació també passa pels alumnes que en aquests moments es troben realitzant els seus estudis de magisteri.

Una part molt important són els pràcticum que aquests alumnes han de realitzar als centres formadors. Aquestes estades permeten als futurs docents aplicar el contingut teòric, après a la universitat, a la pràctica diària de l’aula.

Frangoal és centre formador per a universitats, tant catalanes com de la resta de l’estat. Ser centre formador significa tenir la confiança de les universitats en un projecte educatiu que permet als alumnes de pràctiques formar-se en una escola actualitzada, en continu desenvolupament i compassada amb els plans d’estudis universitaris.

Els practicants, durant el temps que estan amb nosaltres, són uns professors més, volem que se sentin part del nostre projecte, aprenguin de nosaltres al temps que nosaltres escoltem i aprenem d’ells.

En el curs escolar 2020-2021 són 13 pràcticums els que es realitzen al nostre centre. Gràcies a les Universitats per confiar en nosaltres i als alumnes que opten per formar-se al nostre centre.

Seguim formant persones i compartint il·lusions.