Avís legal

Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L.
Calle General Castaños, 28
08860 Castelldefels

Aquestes són les condicions generals que regulen l’ús del Lloc Web d’Internet http://www.frangoal.com (en endavant, lloc web) que Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. posa a la seva disposició com a usuari.

La utilització del Lloc Web suposa la plena acceptació per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web vigents en el moment en què l’Usuari accedeixi a la mateixa, de manera que si aquest no està d’acord amb el mateix, no haurà fer ús del Lloc Web. Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.
L’accés a l’Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, alguns dels serveis oferts per Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. poden trobar-se subjectes a condicions particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició en tot moment.
L’accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat de l’Usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i licita.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
L’usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el lloc web pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.
Tots els continguts del Lloc Web d’Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual. Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. dels seus legítims titulars. L’ús o l’accés a la pàgina no atribueixen cap dret d’l’usuari sobre els esmentats signes distintius.
Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del Lloc Web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i / o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment per escrit de l’titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

S’informa l’usuari que es podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l’usuari per aquest web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. Una “cookie” és una petita peça d’informació que s’envia al seu navegador i s’emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Les “cookies“ no danyen el seu ordinador. Pot programar el seu navegador perquè li notifiqui quan rebi una “galeta“, de manera que li permeti decidir si l’accepta o no. Tanmateix, l’informem que si no accepta o bloqueja permanentment les “cookies” no podran utilitzar totes les funcionalitats del seu programa de navegació. S’informa l’usuari que s’estan utilitzant cookies de sessió.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En el Lloc Web l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d’aquests llocs de destinació i per això no es responsabilitza de l’resultat obtingut a través dels mateixos.
Els hiperenllaços continguts en Lloc Web poden dirigir a pàgines web de tercers, de manera que Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquestes pàgines i, que en cap cas impliquen cap relació entre Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts.

 

POLÍTICA ANTI-SPAMMING

Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. és contrària a la pràctica de l’SPAM (enviament massiu i continuat a l’correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats).
En aquest sentit, els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de SPAM publicitari per a l’enviament no hagin atorgat consentiment previ podran posar-se en contacte amb Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L., per evitar que aquesta situació pogués repetir-se en el futur.

 

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi tant fora com dins d’aquesta pàgina quan no estigui gestionada directament pel seu webmaster. Reservant-se la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment l’accés a aquest.

Tant l’accés a aquest Lloc Web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. no respondrà de cap dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. A més, Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixin en el seu web continguts que puguin suposar una violació de la mateixa.
Així mateix, Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti a través dels formularis i llocs web habilitats a aquest efecte, s’incorporaran a un fitxer titularitat de Col·legi Frangoal Centre d Ensenyament SL, amb la finalitat de gestionar els tràmits o peticions realitzats a través d’aquest lloc web. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició, en els termes legalment previstos, a l’adreça de Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L. anteriorment indicada, amb la referència “Protecció de Dades”.

 

JURISDICCIÓ I LLEY APLICABLE

La legislació aplicable a l’contingut del Lloc Web d’Col·legi Frangoal Centre d’Ensenyament S.L.
serà l’espanyola i la jurisdicció a la qual se sotmet el titular d’aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva relació amb l’Usuari és la dels Jutjats i Tribunals competents de Barcelona, Espanya