Aula d’acollida

L’ aula d’acollida de l’escola Frangoal és un espai que permet als alumnes d’origen estranger que arriben a la nostra escola, rebre una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

Aquest curs l’aula d’acollida la formen uns 20 alumnes arribats de Rússia, Ucraïna, Argentina, EEUU, Moldàvia, Regne Unit, Índia, el Líban i Iran.

En aquesta aula passen al voltant d’unes 6 hores setmanals, repartits en diferents grups i amb una tutora que s’encarrega de gestionar l’aula.